Ktimatoemporiki Crete :: Poland
STRONA GŁÓWNA Mapa strony Wiadomości Wyszukaj Kontakt z nami Testimonials
KODEKS POSTĘPOWANIA

Greckie Stowarzyszenie AGENCJI NIERUCHOMOŚCI (HAR)

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA AGENTÓW NIERUCHOMOŚCI "HAR"

1. WPROWADZENIE

1.1 - Aktualny kodeks jest obowiązujący dla członków Greckiego Stowarzyszenia Agencji Nieruchomości.Jego cel to ustanowienie wysokich standartów w wykonywaniu zawodu Pośrednika Nieruchomości.

1.2 - Agent to wolny zawód,który pośredniczy w zakupie,zamianie i dzierżawie nieruchomości poprzez oferowanie odpowiednich usług w zamian za zapłatę za nie.

1.3 - Agent,członek H.A.R. zobowiązany jest stosować w swojej działalności następujące podstawy prawne:

    1.3.a. - Kodeks Postępowania Cywilnego – odnośnie umów sprzedaży.
    1.3.b. - Kodeks Postępowania Cywilnego – odnośnie pośredniczenia.
    1.3.c. Przepisy Kodeksu Karnego 248/93 (FEK 108 /28-6-1993) "dotyczącego agencji nieruchomości".
    1.3.d. - Przepisy prawa odnośnie Ochrony Konsumenta.
    1.3.e. - Przepisy prawa odnośnie ochrony danych osobowych.

1.4. - Agent otrzymuje wynagrodzenie od obu stron umowy.W związku z tym członkowie H.A.R. zobowiązani są chronić interes obu stron.

1.5. - Agent,członek H.A.R. ma obowiązek oferować swoje usługi wszelkim osobom fizycznym i prawnym niezależnie od narodowości,obywatelstwa ,wyznania,stosowania obowiązującego prawa oraz informowania potencjalnych klientów nt.przepisów obowiązujących w strefach nadgranicznych.

1.6. - Agentowi,członkowi H.A.R. nie wolno zatajać wiedzy o wadach,które są mu znane w odniesieniu do sprzedawanych nieruchomości.

1.7. - Dla obiektywizmu i przejrzystości współpracy członkowie H.A.R. ,muszą informować z wyprzedzeniem klientów o interesie prywatnym czy finansowym,poza uzgodnionym prowizją,który posiadają w przypadku kupowanej nieruchomości.

1.8. - Agent,członek H.A.R. ma obowiązek chronić tajemnicę transakcji,poprzez ochronę danych osobowych,powagę i nie pogwałcenie życia prywatnego i statusu finansowego osób ,z którymi współpracuje oraz do nie upubliczniania ich.

2. CONSUMER RELATIONS:

2.1 - ZLECENIE POŚREDNICTWA

2.1.1. - Każde zlecenie sprzedaży,zamiany,dzierżawy,najmu nieruchomości musi mieć formę pisemną ,z wyraźnym określeniem okresu trwania,ceny i opisu nieruchomości.Umowa zlecenia musi być podpisana przed podjęciem procesu pośrednictwa.

2.1.2 - Sugeruje się używanie przez członków H.A.R. w zleceniach sprzedaży formularzy zatwierdzonych przez H.A.R.

2.1.3 - Uzgodniona prowizja jest płatna jedynie,kiedy zlecenie zostało zrealizowane.W przypadku umów wstępnych tak w formie pisemnej sporządzonej w obecności notariusza jak i umów wstępnych zadatkowanych ,sporządzonych bezpośrednio między stronami,Agent ma prawo żądać połowy uzgodnionej prowizji,niezależnie od tego czy po umowie wstępnej zostanie sporządzona umowa właściwa czy też nie.

2.1.4 - Wyjątkiem do poprzednich klauzul są usługi dodatkowe takie jak np.oszacowanie wartości nieruchomości,badanie rynkowe,itp.,za które opłaty są ustalanie zależnie od powodzenia zawarcia umowy.Każde zlecenie na usługi dodatkowe ma także wymóg formy pisemnej,w której zawarta jest wysokość opłaty.

2.1.5 - Poszukiwanie potencjalnych klientów pozostają ważne w okresie 36 miesięcy od daty zlecenia.

2.1.6 - Współpracę z innymi agencjami realizuje się jedynie po poinfomowaniu i za zgodą zlecającego.

2.1.7 - Przed podpisaniem zlecenia zakupu,klientowi należy postawić pytanie,czy nie złożył on już podobnego zlecenia innemu Agentowi.W przypadku,gdy istnieje umowa o wyłączność z innym agentem,nie będącym członkiem H.A.R. ,Agent,członek H.A.R. ,wyraża zgodę na podjęcie zlecenia po poinformowaniu klienta o obowiązku zapłaty obu prowizji.

Uzgodnione prowizje są jasno wyrażone na piśmie przed podjęciem czynności zlecenia.

2.2 - PROMOCJA /OGŁOSZENIA

2.2.1. - Oznakowania o sprzedaży powinny być ustawiane jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody właściciela ,w trakcie trwania umowy wyłącznej sprzedaży.

2.2.2 - Nie wolno w żadnych okolicznościach usuwać znaków innych agentów bez pisemnej zgody właściciela.

2.2.3 - Ogłoszenia – będą sporządzone precyzyjnie i jasno stwierdzać,czy są reklamą czy ogłoszeniami Pośrednika.

3. - STOSUNKI POMIĘDZY AGENTAMI(NIE ETYCZNA KONKURENCJA):

3.1 - Solidarność pomiędzy kolegami i wzajemny szacunek między nimi,przyczyniają się pozytywnie do od obrazu Agenta Nieruchomości ,i dlatego, Agent,członek H.A.R.ma obowiązek respektować działalność kolegów,niezależnie od tego czy są członkami H.A.R. czy też nie.

3.2 - Dążenie do unikania tworzenia konkurencji i możliwych konfliktów;członkowie H.A.R. będą dążyć w każdym przypadku do uzyskania wyłączności w zleceniach pośrednictwa z wyjątkiem ,gdy klient odmówi takiego zlecenia.

3.3 - The valuations that are given by the members of H.A.R. , prior to the assignment of mediation will have to be objective and not overvalued for the purpose of obtaining the assignment of sale.

- In case of co-operation between two agents, members of H.A.R. , the mediation fees will be divided according to the agreement that has preceded the co-operation.

Username
Password
Nie jesteś członkiem? Zarejestruj się tutajSTRONA GŁÓWNA :: Polityka prywatności :: Mapa strony :: Wiadomości :: Wyszukaj :: Kontakt z nami

Where your dreams become investments! Real estate Ktimatoemporiki
©2005 Ktimatoemporiki. All rights reserved."It is pointed out that according to Law 2121/1993 and the International Conventions on the protection of copyright that Greece has ratified the republication and generally the reproduction of the content of the present web page in all or in part is prohibited without the previous written authorisation of Ktimatoemporiki Crete".
This site was designed and developed by net-tomorrow design studio