Ktimatoemporiki Crete :: Poland
STRONA GŁÓWNA Mapa strony Wiadomości Wyszukaj Kontakt z nami Testimonials
Jak kupić nieruchomość w Grecji
Jak zakupić nieruchomość w Grecji?

A. Sprawy proceduralne
Jakie procedury należy przejść ,aby nabyć nieruchomość w Grecji?
Gdy znajdziesz nieruchomość ,która Ci odpowiada i decydujesz się na zakup,będziesz musiał wykonać następujące kroki:
1.
Wyznaczyć Radcę Prawnego
Kupujący musi wyznaczyć radcę prawnego ,który bedzie go reprezentował w procesie zakupu.Nasza firma może przedstawić Ci listę radców zajmujących się nierychomościami tutaj w Grecji lub natychmiast wyznaczyć takiego ,jeśli na to przystajesz.
Jeśli nie jesteś obywatelem państw Unii Europejskiej, tutaj here znajdziesz zestawienie koniecznych dokumentów dotyczących zakupu nieruchomościw terenach przygranicznych.
2.
Wyznaczyć Notariusza
Notariusz musi być wyznaczony,jako że dla ważności umowy zakupu,poświadcza ją notariusz.Notariusz nie reprezentuje Kupującego.Jest urzędnikiem,przed którym umowa jest czytana,strony potwierdzają jej zrozumienie i podpisują.Notariusz przygotowuje umowę i jest odpowiedzialny za jej sprawdzenie i rejestrację w księgach wieczystych ,tak by Kupujący otrzymał tytuł uprawniający do nieruchomości.Nasza firma może zaproponować notariusza z listy lub wybrać i polecić konkretnego,za twoją zgodą.
3.
Weź kopię tytułu własności i zjarzyj do (Rejestru Ksiąg Wieczystych) Registry of Mortgages

Kupujący musi otrzymać tytuł własności,który posiada Sprzedający.Można tego dokonać z pomocą Radcy Prawnego.Zatem to Radca powinien w tym przypadku odnaleźć wpis w księgach wieczystych.Do ksiąg należy zajrzeć ,aby upewnić się,że:

  • Sprzedający posiada pełne prawo własności.
  • TNieruchomość jest nieobciążona.
  • Wszelkie podatki obciążające sprzedającego zostaly zapłacone.
  • Budowa zostala ukończona zgodnie z ozwoleniem na budowę.
Tylko,jeśli tytuł własności jest sprawdzony powinien Kupujący zawrzeć umowę.
4.
Wystąpić o numer rejestracji podatkowej (AFM)
Rejestracja w celach podatkowych jest konieczna,aby Kupujący mógł zakupić nieruchomość.Numer rejestracji podatkowej wydaj Urząd Skarbowy.
5.
Zapłacić podatek od przeniesienia prawa własności (transfer tax)
Podatek ten Kupujący musi wpłacić do lokalnego Urzędu Skarbowego przed podpisaniem umowy.Mozna go uregulowac z pomocą Radcy Prawnego.
6.
Podpisać umowę (contract)
In order to have a valid contract, it must be signed in the presence of a public notary. When the contract is signed, the notary registers the transaction at the local registry of mortgages.
7.
Zrealizować przeniesienie praw własności Registry of Mortgages
Radca Kupującego upewnia się,tytul własności jest przeniesiony na Kupującego na podstawie otrzymanego wyciągu z Ksiąg Wieczystych.
8.
Powiadomić Rejestr Gruntów o zmianie własności (jeśli ma zastosowanie)
AKopia tytułu własności oraz wyciąg z Ksiąg Wieczystych sa niesbędne dla dokonania wpisu nieruchomości gruntowej na nazwisko właściciela w Rejestrze Gruntów.Nie we wszystkich rejonach Grecji są ustanowione oddizały Rejestru Gruntów,gdyż aktualnie odbywa się proces jego tworzenia w całym kraju.Tam,gdzie go nie mawłasność nieruchomości opiera się i zabezpieczona jest w miejscowym oddziale Ksiąg Wieczystych.
Jakie są koszty obciążające Kupującego?
Kupujący musi ponieść następujące koszty,aby sfinalizować transakcję:
  • wynagrodzenie radcy prawnego:ok. 1-2% (w zależności od umowy)od ceny sprzedaży + koszty poszukiwań oraz dodatkowych prawnych porad udzielanych klientowi.
  • Opłata notarialna : 1,3% od wartości nieruchomości.
  • Podatek od przeniesienia własności :płatny lokalnym władzom w wysokości 9% od wartości do 15.000 Euro plus 11 % od wartości powyżej 15.000 Euro.W rejonach nie strzeżonych przez straż pożarną cyfry te spadają do 7% i odpowiednio 9%.
  • podatek komunalny:w wysokości 3% powyższego podatku płatny także władzom miejskim.
  • Księgi Wieczyste:opłata ta płatna do Rejestru Ksiąg Wieczystych w wysokości 0.45 % of wartości nieruchomości.
  • Prowizja pośrednika:prowizja ta wacha się od 2 do 5% od ceny sprzeedaży,w zależności od agencji i lokalizacji nieruchomości.
Czy są jakieś roczne koszty związane z wlasnością nieruchomości?
Roczny podatek od nieruchomości w Grecji wynosi:
Co to jest “ założona wartość “ nieruchomości i jakie jest jest przeznaczenie?
Założona lub wskazana wartość nieruchomości jest to minimalna akceptowalna wartość dla celów transakcyjnych ustanowiona przez państwo. Wartości te są kalkulowane przez notariusza lub urząd skarbowy dla każdej nieruchomości z osobna i oparte na danych publikowanych w odnosieniu do cen metra kwadratowego oraz podobnej nieruchomości o podobnej charakterystyces.Wskazane wartości sa informacjami ogólnie dostępnymi.Innym zastosowaniem "założonych wartości" ,jak poprzednio stwierdzono,jest obliczenie rocznych wartości podatków od nieruchomości.
Jak zabezpieczone jest prawo własności w Grecji?
Prawo własności w Grecji zabezpieczone jest państwowym Rejestrem Ksiąg Wieczystych. Tytuly własności są przechowywane tam,gdzie rejestruje się obciążenia na nieruchomościach. Nieruchomość rejestrowana jest pod nazwiskiem właściciela .Prawnicy są uprawnieni do przeglądania nieruchomości należącej do osoby fizycznej lub firmy.Badanie ksiąg prowadzi się aby dowiedzieć się ,czy są jakieś roszczenia,zajęcia czy zastawy na nieruchomości.Badanie ksiąg wykazuje także ,czy prawo własności do nieruchomości zostało prawidłowo przeniesione. Czynności te przeprowadza się zawsze w trakcie zawierania umowy.

B. FINASOWANIE I INNE KWESTIE PIENIĘŻNE

Jak mogę przetransferować fundusze z mojego kraju ,aby zapłacić za nieruchomość?
Można po prostu przelać należność przelewem bankowym z konta w twoim banku na twoje konto w banku w Grecji.Kupujący proszeni są o wykazanie środków pochodzenia na zakup nieruchomości ,tak aby w przypadku sprzedaży nieruchomości móc swobodnie pieniądze ze sprzdaży przelać z powrotem.Vide podatek dochodowy (
income taxation) w Grecji.

Czy mogę zaciągnąć kredyt na zakup nieruchomości w Grecji?
Banki greckie są dobrze przygotowane i oferują liczne programy finansowe (financing programs). Mają oddziały na całym świecie i podobnie wiele banków międzynarodowych ma oddziały w Grecji.Finansowania zakupu nieruchomości w Grecji można dokonać za pomocą zarównobanków greckich jak i innych mających oddziały w Grecji.

Czy w Grecji obowiązuje podatek VAT?
Tak, podatek VAT jest w Grecji na zakupione dobra i usługi a przeciętna stawka wynosi 19%. Zakup nieruchomości może wiązać się z podatkiem VAT; czytaj więcej tutaj (here).
Ubezpieczenie od nieruchomości?
Nieruchomość jest ubezpieczona w firmach ubezpieczeniowych.Umowy ubezpieczenia pokrywają wszelkiego typu mozliwe szkody,tzn.:ogień,trzęsienia ziemi,szkody naturalne,sztormy,kradzieże,odpowiedzialność wobec osób trzecich,itp.Koszty ubezpieczenia płaci się w zasadzie dwa razy w roku lub raz w roku.Ubezpieczenie nieruchomości nie jest obowiązkowe ,ale wymagane przez banki finasujące zakupy nieruchomości.Więcej informacji tutaj (here).
Username
Password
Nie jesteś członkiem? Zarejestruj się tutajSTRONA GŁÓWNA :: Polityka prywatności :: Mapa strony :: Wiadomości :: Wyszukaj :: Kontakt z nami

Where your dreams become investments! Real estate Ktimatoemporiki
©2005 Ktimatoemporiki. All rights reserved."It is pointed out that according to Law 2121/1993 and the International Conventions on the protection of copyright that Greece has ratified the republication and generally the reproduction of the content of the present web page in all or in part is prohibited without the previous written authorisation of Ktimatoemporiki Crete".
This site was designed and developed by net-tomorrow design studio