Ktimatoemporiki Crete :: Danish
Home Sitemap News Search Kontakt os Testimonials
Bygge på Kreta
Om at bygge på Kreta
Her er nogle tips til hvad der bør tages med i betragtningerne når ønsket er at bygge eget hus på Kreta
Hvor stor en grund har jeg brug for:
  • Hvis en grund ikke er med i by planen og hvis der ikke er skovbrugsmæssige eller arkæologiske restriktioner, kan der gives bygge tilladelse for grunde fra minimum 4.000 m².
  • Hvis en grund er placeret indenfor byggeplanens område eller grænsende op til kommunal vej, kan der gives byggetilladelse til 2.000 m² eller mindre.
  • Hvis en grund er placeret inde i en landsby eller by, kan bygge tillladelse generelt opnåes for hvilket som helst grundstykke.
Naturligvis er der altid undtagelser. For nogle græske områder gælder specifikke græske lovgivning omkring regulativer for byggetilladelser. byggetillladelse kan opnåes gennem registrerede arkitekter og ingeniører i Grækenland. Rekvirer den topografiske plan og få den checket af din arkitekt eller kontakt vores strategiske partner "The Builder".
Hvad jeg bør være opmærksom på når nyt hus skal bygges på Kreta?
  • Vælg en arkitekt som forstår dine specifikke behov og taler det samme sprog som dig. Når de har opnået jeres byggetilladelse bliver de holdt skrifteligt ansvarlige for at bygningens fundament er korrekt placeret og for det videre byggearbejde således at installationer kan tilsluttes og bygningen er lovlig.
  • Hvis I har valgt en arkitekt I stoler på og har underskrevet en kontrakt, så kontroller at IKA, moms og omkostningerne for byggetillladelsen mv., er inkluderet i kontrakten. Generelt er disse omkostninger udenfor kontrakten; så spørg efter et estimat for ekstra omkostningerne.
  • I ønsker måske at vælge et uafhængigt byggefirma for jeres hus på Kreta, så inkluder en passus i kontrakten med jeres arkitekt at I kan vælge jeres byggefirma uafhængigt af arkitekten.
  • En grund indenfor bygrænsen giver færre problemer og udgifter end en grund udenfor bygrænsen men vær påmærksom på at jeres naboer (selvom det er en cafe eller diskotek) kan komme meget tæt på.
  • En grund med tilkørselsproblemer kan give højere omkostninger end først antaget.


Username
Password
Not a member? Register hereHome :: Privacy Policy :: Sitemap :: News :: Search :: Kontakt os

Where your dreams become investments! Real estate Ktimatoemporiki
©2005 Ktimatoemporiki. All rights reserved."It is pointed out that according to Law 2121/1993 and the International Conventions on the protection of copyright that Greece has ratified the republication and generally the reproduction of the content of the present web page in all or in part is prohibited without the previous written authorisation of Ktimatoemporiki Crete".
This site was designed and developed by net-tomorrow design studio